GörBak | Bizi Anayasa Kavuşturacak

Neden Anayasa

"BİZİ ANAYASA KAVUŞTURACAK"

Farklılıklarımızla bizi tarif eden, günümüz koşullarında değişmiş gereksinimlerimize yanıt veren, hak ve özgürlüklerimizi garanti altına alan, geleceğimizi demokratik standartlar üzerinden şekillendirecek bir anayasaya olan ihtiyacımız her geçen gün artıyor.

Denge ve Denetleme Ağı; katılımcı ve kapsayıcı bir anayasaya gereksinim olduğunu düşünen ve toplumdaki farklı kesimleri temsil eden sivil toplum liderleri, kanaat önderleri ve karar vericilerle birlikte anayasa için harekete geçiyor.  

 

Anayasa katılımcı ve kapsayıcı bir süreçle yapılmalıdır.

Bir arada yazacağımız anayasa için; bugüne kadar anayasa sürecinde görüş veren, yerel ve ulusal düzeyde sayısız toplantı yaparak öneriler hazırlayan sivil toplum örgütleri ile birlikte, katılımcı ve kapsayıcı bir anayasanın gerekleri üzerine bir yol haritasını bir arada çıkartacağız.

Anayasaya denge&denetleme sistemi ve mekanizmaları damgasını vurmalıdır.

Devletin organlarının görev ve yetkileri ve birbirleri ile olan ilişkilerinin, yani denge&denetleme sistemi ve mekanizmalarının anayasada güçlü bir şekilde tanımlanmasının, demokratik bir sistem açısından vazgeçilmez olduğu kadar; hak ve özgürlüklerimizi uygulamada garanti altına almak, barışı ve ekonomik kalkınmayı sağlamak açısından da hayati önemde olduğu düşüncesindeyiz.

Anayasada vatandaş-devlet ilişkileri yeniden tanımlanmalıdır.

Tüm demokrasilerde vatandaşlar nihai karar vericilerdir. Buradan hareketle Denge ve Denetleme Ağı olarak, vatandaşların tüm denge ve denetleme sistemi içinde hayati bir rol ve sorumluluğu olduğu görüşündeyiz. Vatandaşların bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını, anayasada kendilerine biçtikleri rolü ve devletle olan ilişkilerinin nasıl tanımlanacağını yerelden başlayarak tartışacağız

BAK İnfografik Arkalı Önlü (1) Part1