GörBak | Bizi Anayasa Kavuşturacak

Neler Yapıyoruz

TOPLANTILAR

Anayasanın katılımcı ve kapsayıcı bir süreçle yapılması için bir yol haritası üzerinde uzlaşacağız.

İstanbul ve Ankara’dan Ağımıza üye olan ya da Ağımıza üye olmasa bile, daha önceki Anayasa sürecinde görüş veren sivil toplum kuruluşları ile; Diyarbakır, İzmir ve Kayseri illerinden ağ temsilcilerinin katılacağı geniş katılımlı bir toplantı yapacağız.

Aralık 2014- İstanbul, Ocak 2015- Ankara

 

“Denge ve denetleme sistemi ve mekanizmaları Anayasa'da nasıl tanımlanır?" sorusuna birlikte yanıt arayacağız. Yuvarlak masa toplantısına, Anayasa konusunda çalışan yaklaşık 25 uzman ve akademisyenin yanı sıra, Ağ temsilcileri de katılacak.

Ocak 2015- İstanbul

 

KAMUOYU ARAŞTIRMASI

“Vatandaşlık Algısı” üzerine kamuoyu araştırması yapacağız. Amacımız araştırma sonrasında, anayasada vatandaşların nasıl bir vatandaş-devlet ilişkisi görmek istediklerini raporlamak, bu konuda kamuoyunu harekete geçirerek karar vericileri etkilemek.

Aralık 2015

 

HALK TOPLANTILARI

Yapılan kamuoyu araştırmasına ek olarak, Ağımızın çalıştığı illerden 5 tanesinde geniş katılımlı halk toplantıları düzenleyeceğiz. Bu toplantılarda yeni bir devlet-vatandaş ilişkisi tanımlamaya çalışacağız. Toplantıya; illerdeki Ağ üyeleri, üye olmayan ilgili STK’lar ve kanaat önderlerinden oluşan yaklaşık 100 kişi ve kurum temsilcisi katılacak.

Diyarbakır, Kayseri, İzmir, Adana - Ocak 2015 Samsun- Şubat 2015

 

BAROMETRE VE UZLAŞMA RAPORLARI

Kampanya boyunca üretilecek barometre, uzlaşma raporları ve önerilerimizi karar vericiler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Bu raporlar, toplantılarda elde edilen sonuçların karar vericilere iletilmesinde köprü rolü oynayacak.

1-"Denge&Denetleme" ve gündemdeki gelişmelerle ilgili Barometre Raporları

2-"Katılımcı Anayasa Nasıl Yapılır?" - yol haritası ve öneriler

3-"Denge&Denetleme Sisteminin Sağlanacağı Bir Anayasa Nasıl Olmalıdır?" konulu uzlaşma raporu

4-“Vatandaşlık Algısı” üzerine akademik bir araştırma raporu

5-Halk Toplantıları sonrası devlet ve vatandaş ilişkisinin yeniden tanımlanması üzerine uzlaşma raporu

Ocak-Haziran 2015 Ocak 2015- İstanbul

 

GÖRÜŞMELER

Karar vericiler, kanaat önderleri ve medya temsilcileriyle Ağ olarak düzenli biçimde yaptığımız görüşmelere devam edeceğiz. Kampanya süresince yapılan toplantılar, halk toplantıları ve kamuoyu araştırmalarını raporlandıracak ve görüşmelerde paylaşacağız. Böylece önerilerimize geniş tabanlı bir destek sağlamaya çalışacağız.

1- Her hafta en az üç karar verici ile görüşme

2- Her hafta en az üç ulusal medya temsilcisi ile görüşme

3- Her hafta en az üç ulusal ve yerel kanaat önderiyle görüşme

4- Halk toplantılarının ardından her ilde yerel basın ile görüşmeler

Ocak-Haziran 2015

 

SOSYAL MEDYA

Kampanya boyunca tüm çalışmalar sosyal medyada aktif bir şekilde yer bulacak. Sosyal medya ile geniş kitlelere ulaşmaya ve kampanyamızı desteklemelerini sağlamaya çalışacağız. Kampanya ile ilgili her türlü bilgi ve etkinliği sosyal medya üzerinden paylaşacağız.

Lütfen, bizi sosyal medyada takip edin ve mesajlarımızı yaygınlaştırın!

www.birarada.org

twitter facebookBAK İnfografik Arkalı Önlü (1) Part2